Sự Kiện Tìm Hoa Tiên Tử

08:18 PM [4/3/2023]

 • Thời gian05/03/2023 - 05h30 Ngày 05/04/2023.
 • Tên sự kiện: Tìm Hoa Tiên Tử.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   


Châu Anh

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Ghép Đóa Hồng Trắng.
  • Ghép Bó Hoa Hồng.
  • Mua Hoa Hồng Trắng.
  • Mua Cành Hoa Hồng.

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Giấy Gói Hoa
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 05-04-2023.

Hoa Hồng Trắng
Mua từ NPC Sự Kiện.

Cành Hoa Hồng
Mua từ NPC Sự Kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 05-04-2023.

Lệnh bài Thánh Mẫu
Sử dụng vật phẩm Bó Hoa Hồng may mắn có được.

Đóa Hồng Trắng
 • Sử dụng tối đa 1000 Đóa Hồng Trắng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 1000 Bó Hoa Hồng/nhân vật/sự kiện.

Bó Hoa Hồng

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Giấy Gói Hoa:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Giấy Gói Hoa
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

 

Công thức làm vật phẩm

Công thức Thành phẩm
Giấy Gói Hoa(x10) + Hoa Hồng Trắng (x1) Đóa Hồng Trắng
Giấy Gói Hoa (x15) + Cành Hoa Hồng (x1) Bó Hoa Hồng

Phần thưởng

Đóa Hồng Trắng

Sử dụng Đóa Hồng Trắng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Bó Hoa Hồng

Sử dụng Bó Hoa Hồng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(Cụm 2,Linh Sơn không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(Cụm 2,Linh Sơn không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(Cụm 2,Linh Sơn không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(Cụm 2,Linh Sơn không có)
Trang Bị Hoàng Kim(Cụm 2,Linh Sơn không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(Cụm 2,Linh Sơn không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT1 & Uy Sơn không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT1 & Uy Sơn không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Tối đa sử đụng nhận thêm 100 Huyết Chân Đơn(Cụm 2,Linh Sơn không có)

Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường

Mảnh Hoàng Kim (Nghinh Sơn không có)

Mảnh Thiên Thạch Cấp 1-6 dùng để thăng cấp cường hóa trực tiếp trang bị Hoàng Kim Bạch Kim(Cụm 2, Linh Sơn không có) 

Lệnh bài Thánh Mẫu Mảnh An Bang

Thần Tài( Cụm 2,Linh Sơn không có)

Phần thưởng mốc Bó Hoa Hồng
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 400 nhận thiên sơn bảo lộ x30
Mốc 800 nhận quế hoa tửu x30

 

Hoạt động 2: Hái Hoa Hồng và Tặng Triệu Lộ Tư

 • Vật phẩm Tặng: Hoa Hồng

 • Hoạt Động Hái Hoa Hồng diễn ra vào các khung giờ: 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ. (Phải mở trạng thái chiến đấu để tiến hành hái hoa hồng)

 • Địa điểm : Trường Bạch Sơn Nam

 • Phần thưởng Tặng Hoa Hồng: Thưởng 2.000.000 Kinh Nghiệm, 2 Điểm Thành Tựu (25 Lần/1 Ngày/1 Nhân Vật vượt quá 25 lần sẽ không nhận được Kinh Nghiệm, vẫn nhận được điểm Thành Tựu )

 

Hoạt động 3: Điểm Thành Tựu và Cửa Hàng Thành Tựu

 • Vị trí: Lễ Quan Có Mặt ở Các Thành Thị, Thôn Trang.
 • Công dụng:
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 1 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.).
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 2 (Cụm 2,Linh Sơn không mở được.)
  • Mở Cửa Hàng Thành Tựu 3.
 • Điểm thành tựu là gì?: Đối với điểm thành tựu nhân vật có được quý nhân sĩ có thể dùng đổi vật phẩm, trang bị tại Cửa Hàng Thành Tựu Lễ Quan.
 • Tham gia và hoàn thành các hoạt động sau để nhận được điểm thành tựu: Vượt ải giết Boss, đổi tích lũy Tống Kim 300 tích lũy sẽ nhận được 1 điểm thành tựu,bí cảnh đánh quái,tặng Hoa Hồng, sử dụng bao lì xì, hoạt động Viêm Đế, Vận Tiêu, Phong Lăng độ giết Hải Tặc.
 • Vật phẩm Thần Tài:

 • Nguồn gốc: Tham gia sử dụng Bó Hoa Hồng, Mua tại cửa hàng thành tựu 1.

 • Thưởng sử dụng Thần Tài: sau sử dụng sẽ nhận được một trong các loại trang bị(Vĩnh Viễn) ở cửa hàng thành tựu 1 và 2.

 

Hoạt động 4: Lệnh bài Thánh Mẫu

   • Vật phẩmLệnh bài Thánh Mẫu  May mắn nhận được khi sử dụng Bó Hoa Hồng.
   • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể sử dụng ở khu vực bang hội.
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 lần/ Ngày/1 Nhân vật.
  • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
  • Phần thưởng Lệnh bài Thánh Mẫu: mỗi lần thưởng nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Phần thưởng Lệnh bài Thánh Mẫu x2: mỗi lần thưởng nhận được 60.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x2 thưởng Lệnh bài Thánh Mẫu cần có đủ 2500 Giấy Gói Hoa, 5000 Vạn)

 • Phần thưởng Lệnh bài Thánh Mẫu x3: mỗi lần thưởng nhận được 90.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • (x3 thưởng Lệnh bài Thánh Mẫu cần có đủ 2500 Giấy Gói Hoa,10 Hoa Hồng,8000 Vạn.)

  • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 3 LOẠI LỆNH BÀI THÁNH MẪU, VẬY NÊN HÃY ĐỐT CÀNG NHIỀU LỆNH BÀI THÁNH MẪU X3 CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG LỆNH BÀI THÁNH MẪU KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: