Nhiệm vụ thế giới

12:57 PM [22/3/2016]

Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và kiên trì. Các nhiệm vụ thế giới cũng có độ khó khác nhau và yêu cầu bạn phải có một số điểm danh vọng nhất định để có thể tiếp nhận. Trong hệ thống nhiệm vụ này, có nhiều nhiệm vụ bạn có thể thực hiện nhiều lần đế nâng cao địa vị của mình trong chốn võ lâm.

Nhiệm vụ thu thập dược liệu

Giới thiệu nhiệm vụ
 • Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 2 giờ (thời gian tính chung với nhiệm vụ đưa thư).
Phần thưởng
 • Sau khi hoàn thành, danh vọng sẽ tăng thêm 10 điểm.
Các bước thực hiện
 • Đến Thành Đô bên cạnh Dược điếm, sẽ thấy môt Cô gái hái thuốc Tọa độ (391/320), nhấp vào lời thoại nhận lời giúp đỡ.
 • Vào Dược Vương Cốc đánh quái, chỉ có các con mèo rừng  (304/233), (297/227), (301/221) có thể rơi thuốc ra: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo, Linh Chi với xác xuất ngẫu nhiên.
 • Trở lại Thành Đô, đối thoại với Cô gái hái thuốc trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

Nhiệm vụ đưa thư

Giới thiệu nhiệm vụ
 • Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 2 giờ (thời gian tính chung với nhiệm vụ hái thuốc).
 • Nhận nhiệm vụ này bạn sẽ không thể sử dụng Thần Hành Phù đến khi hoàn thành.
Phần thưởng
 • Sau khi hoàn thành, danh vọng sẽ tăng thêm 5 điểm.
Các bước thực hiện
 • Đến Dịch Quan ở các thành thị để nhận nhiệm vụ.
 • Dịch Quan sẽ nhờ bạn mang mật thư đến một trong thất đại thành thị để giao.
 • Đến thành chỉ định để giao thư thành công và nhận phần thưởng của mình.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: