Tải game VLTKM

Hướng Dẫn Cài Đặt

Hướng đẫn cài đặt:
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Khi bấm vào nút "Cài đặt" hãy trở về màn hình chính để xem app tải về và đợi đến khi tải xong.
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn ShangHai P&C....
Bước 3: Click Tin cậy “ShangHai P&C....”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy